Efter skyddsstoppet av universitetets lokalvård tidigare i år har den efterföljande riskanalysen föranlett ett behov att uppmana alla medarbetare och studenter att respektera serviceassistenternas arbete genom att hålla avstånd och låta dem kunna arbeta i lugn och ro utan att oroa sig för smittspridning. 

– Vår yrkesgrupp kan inte utföra vårt arbete hemifrån. Som det är nu respekteras tyvärr inte de 2 meter som gäller, så vi går nu därför ut med en vädjan om att respektera lokalvårdens arbete och att alla håller avstånd enligt riktlinjerna, säger Gun Ekman, chef för lokalvårdsenheten vid Uppsala universitet.

Kontakt

Gun Ekman, gun.ekman@uadm.uu.se.