Logopedprogrammet har tagit sig an internationalisering på ett lite speciellt sätt. Man har medvetet valt att inte satsa på internationell mobilitet. Istället satsar man helhjärtat på internationalisering på hemmaplan. Detta får till konsekvens att internationaliseringsarbetet automatiskt också blir mer inkluderande.

Istället för att stora resurser läggs ner på att några få studenter får möjlighet att resa ut i världen, får alla studenter, oavsett sociala förutsättningar, samma möjlighet till internationalisering. Man har i flera studier sett att den sociala snedrekrytering som allmänt råder till högre utbildning kommer till ännu tydligare uttryck i fråga om utlandsmobilitet. Det är framförallt studenter från hem med föräldrar med akademisk examen som deltar i utlandsmobilitet.

Nadina berättade om hur man, mot bakgrund av högskolelagens skrivning om att högskolorna är ålagda att främja hållbar utveckling, gjorde bedömningen att man bör jobba med internationalisering på andra sätt än det traditionella. Inkluderingsperspektivet blev i och med detta en välkommen konsekvens.

Förutom en rad med internationella aktiviteter inom kulturell intelligens, global hälsa, amerikansk skollogopedi och berättelser från logopedarbete i fält med hjälporganisationen SMILE, genomförs tre specifika aktiviteter inom ramen för momentet Gränslös logopedi på sista terminen av programmet. En av aktiviteterna består av att studenterna tillsammans med ”study buddies” i USA diskuterar olika case. De undersöker också likheter och skillnader i logopedprofessionen mellan Sverige och USA. En annan del består av att studenterna får lyssna till fyra olika gästföreläsare från olika delar av världen. Momentet avslutas med en science conference, där studenterna får presentera sina examensarbeten på engelska i form av ett litet minisymposium.

Studenternas reaktioner på de internationella inslagen på utbildningen är allmänt mycket positiva och momentet uppfattas i utvärderingarna som lärorikt, ögonöppnande och intressant. Framöver kommer programmet att fortsätta att utveckla sin handlingsplan för internationalisering och den globala och internationella dimensionen på utbildningen.