Svindlande vindlingar: En personlig berättelse om örats inre skönhet av Helge Rask-Andersen är baserad på de populärvetenskapliga föreläsningarna om örat som författaren har hållit genom åren. Helge Rask-Andersen är professor i experimentell otologi vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper. Detta är en hyllning till kroppens sinnrika skapelser, oförståeligt vist konstruerade i just örat.

Livet efter en handbok av Kajsa Kramming är en klimatfeelgoodbok som kom ut våren 2022. Författaren arbetar som provkonstruktör för de nationella proven i geografi på Uppsala universitet.

Bättre än perfekt. En självhjälpsbok för perfektionister av Alexander Rozental ger en nyanserad bild av perfektionismens för- och nackdelar. Detta en konkret handbok med verktyg för förändring i de delar som vållar problem i tillvaron. Författaren, docent vid vårt universitet, förklarar och vill ge läsaren förståelse för perfektionistens beteende.

Judarnas historia i Sverige av Carl Henrik Carlsson är ett översiktsverk och ger en helhetsbild av just judarnas historia i Sverige. Författaren är forskare vid historiska institutionen.

En akademi finner sin väg av Hans Ellegren är en bok om den upsaliensiska naturvetenskapen under perioden 1744-1800. Författaren är professor i evolutionsbiologi vid institutionen för ekologi och genetik.

Yttre tankar & inre handlingar av Evindar Akdogan består av dikter som rymmer såväl humor som mörka undertoner. Författaren är snart utbildad logoped vid Uppsala universitet.

I boken Diplomatens sista depesch: reflektioner från ett liv i rikets tjänst berättar Johan Molander om sina erfarenheter av svensk utrikespolitik och våra internationella relationer, inte minst med Ryssland, samt ger glimtar från olika förhandlingsbord. Författaren är alumn från Uppsala universitet.

I boken Lagerlöfs läsare: allmänhetens brev till Selma Lagerlöf skildrar litteraturvetarna Jenny Bergenmar och Maria Karlsson en läsarnas historia, men också en skrivandets. Maria Karlsson är forskare och lärare vid litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Svarta Saint-Barthélemy: människoöden i en svensk koloni 1785-1847 av Fredrik Thomasson fokuserar på slavarnas öden under svensk regim. Författaren är forskare vid historiska institutionen.

I boken Trailrunning Sthlm: 50 löpvänliga stigar från Mörkö i söder till Märsta ger Maja Lagerqvist, vid kulturgeografiska institutionen, och Annikas Strandin Pers tips på upplevelselöpning i vardagen.

Nr 81 Johan Kind och Kronprins Karl Johan av Kjell Aleklett skildrar det andra Napoleonkriget från perspektivet av den högste befälhavaren, Karl Johan Bernadotte, och från en av soldaterna på marken. Författaren är professor emeritus vid institutionen för geovetenskaper.