Han får priset för ett mer än kvartssekellångt framgångsrikt arbete för jämställdhet och lika villkor. Enligt prismotiveringen har Michael Thuné konsekvent, målmedvetet och uthålligt verkat för lika villkor och jämställdhet i undervisning och forskning och i sina lednings- och förtroendeuppdrag inom institution och fakultet samt på universitetsgemensam nivå. Rådet vill särskilt uppmärksamma Michael Thunés prefektskap som skapat förutsättningar och möjligheter för ett aktivt jämställdhets- och likavillkorsarbete på institutionen.

Priset delades ut i samband med lika villkorsdagen den 13 mars. 

– Det känns väldigt bra och roligt att få det här priset. Jag har ju hållit på med jämställdhetsfrågor i olika roller sedan 1990 och tycker att det är en av de viktigaste frågorna, säger Michael Thuné. 

Han var rektorsråd för lika villkor mellan åren 2003 och 2008 och är prefekt vid institutionen för informationsteknologi.

– I rollen som rektorsråd försökte jag driva jämställdhetsfrågorna och betydelsen av lika arbetsförhållanden, arbetsvillkor och studievillkor oberoende av kön. Det är en kvalitetsfråga för verksamheten och detfinns många instrument man kan använda för att främja jämställdhet, menar han.

Tydliga rutiner för att nominera kandidater av båda könen och samma möjligheter till inflytande är några exempel, liksom tydliga processer för fördelning av resurser. Han betonar också vikten av uppföljning för att åtgärderna ska få effekt. 

– På institutionsnivå är det viktigt att de som konkret jobbar med jämställdhet, till exempel lika villkorsombud, har tid avsatt för att arbeta med dessa frågor. Det är också betydelsefullt att till exempel lika villkorsråd och andra grupper som jobbar för jämställdhet får ekonomiska resurser för sitt arbete så att det syns att det är viktiga uppgifter.    

Josefin Svensson