Anders Hagfeldt, Director of Laboratory of Photomolecular Science, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
 

Vad skulle du vilja åstadkomma som rektor för Uppsala universitet?

– Som rektor skulle jag känna mig oerhört priviligierad att få vara engagerad i verksamheterna i det kompletta universitet som Uppsala universitet är. För att nämna några tankar så ser jag rollen som rektor som en katalysator för att skapa möjligheter och support för kollegorna att få bedriva fri grundforskning, utveckla undervisning och skapa tvärvetenskapliga projekt och plattformar. Jag vill jobba för att lika villkor-/jämställdhetsarbete och miljö- och hälsoarbete ska genomsyra hela verksamheten och att vi får det jämställt på alla positioner. Jag ser en väldig potential i att samarbeta över verksamhetsområdena och att vi kan skapa unika och världsledande tvärvetenskapliga forsknings- och undervisningsplattformar. Klimatfrågan är ett väldigt viktig exempel där Uppsala universitet har mycket stor potential. Jag tror mycket på internationalisering samtidigt som jag ser spännande möjligheter internt och lokalt, t.ex. potentialen i Campus Gotland och samverkan med kunskapsstaden Uppsala och näringslivet. Det vore också intressant att titta på möjligheter med alumni för samverkan och för att till exempel utveckla livslångt lärande.

Vad skulle du lyfta fram som din bästa egenskap?

– Jag tycker om att samarbeta och jobba i lag. Jag är nyfiken och tycker om att lära mig nya saker inom alla områden. När jag lyssnar på vad andra säger om mig kan jag få höra att jag är bra på att lyssna och att jag kan inspirera och ge förtroende till mina studenter och kollegor att skapa och utveckla egna idéer. Jag tycker om att tänka konceptuellt och att försöka se helheten.

Hur skapar man som ledare en bra och trivsam arbetsplats?

– Jag tror det viktigaste är att bilda lag. Fördelningen av uppgifter och ansvar ska vara tydliga. Att känna och ge förtroende är viktigt. Kommunikation är A och O och det är viktigt att kunna erkänna och diskutera missförstånd och misstag.

När trivs du själv allra bäst och hur gör du för att koppla av?

– Som handledare är det som bäst när en doktorand eller post-doktor kommer in på kontoret och säger: ”Jag har en idé”. Avkoppling för mig är att umgås med familj och vänner. Att spela trummor i vårt Uppsala-band Fat Cotton är svårslaget! Under resor läser jag gärna annat än forskningspek.

 

Mats Larhed, professor i läkemedelskemi vid Uppsala universitet.
 

Vad skulle du vilja åstadkomma som rektor för Uppsala universitet?

– Jag vill arbeta för att Uppsala universitet ska blir mer öppet, levande och synligt. Vi ska bygga vidare på vår unika miljö och våra starka traditioner för att fortsätta vara ett brett, modernt och ledande utbildnings- och forskningsuniversitet. Jag ser tvärvetenskapliga initiativ, baserade på starka ämneskunskaper, som en värdefull metod för förnyelse. Vi har under senare tid skapat flera excellenta tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, något som jag vill fortsätta att utveckla vid universitetet. Jag vill besöka och lära mig mer om hela universitetet för att diskutera och pröva idéer, vill nå all verksamhet och vill att universitet ska bli ännu bättre på att engagera även icke-svensktalande studenter och medarbetare.

Vad skulle du lyfta fram som din bästa egenskap?

– Jag är bra på att lyssna och samarbeta under förtroendebaserade former. Mitt stora engagemang för universitetsfrågor och min nyfikenhet på att lära mig mera om nya områden ser jag också som värdefulla egenskaper.

Hur skapar man som ledare en bra och trivsam arbetsplats?

– Man måste bygga upp ett förtroende för ledningen och dess förmåga att organisera och sätta mål för verksamheten. Chefer måste erbjuda utvecklingssamtal och anställningsformerna ska vara tydliga och regelverken transparanta. Det är mycket viktigt att ledaren är motiverad och engagerad i verksamheten.

När trivs du själv allra bäst och hur gör du för att koppla av?

– På skidor, i en orörd fjällsluttning, under en blå himmel med skinande aprilsol. Kopplar dock av och trivs bra även hemma i trädgården i Uppsala.

 

Eva Tiensuu Janson, professor i medicin vid Uppsala universitet.
 

Vad skulle du vilja åstadkomma som rektor för Uppsala universitet?

– Jag vill arbeta för att Uppsala befäster sin position som ett av världens främsta universitet. Uppsala universitet ska vara det naturliga förstahandsvalet för både lärare, forskare, studenter och administrativ personal. Universitetet ska genomsyras av en god arbetsmiljö där alla medarbetare får växa och kan utnyttja sin fulla potential. Vi ska ha goda kollegiala processer för diskussion av forskningsfrågor och våra studenter ska känna att vi vill arbeta tillsammans med dem för att utveckla och höja kvaliteten på våra utbildningar i framtiden.

Vad skulle du lyfta fram som din bästa egenskap?

– Jag tror att jag generellt uppfattas som en lyssnande och lösningsorienterad person, men också som någon som kan och vågar fatta beslut när det krävs.

Hur skapar man som ledare en bra och trivsam arbetsplats?

– För att ha en bra arbetsmiljö ska det vara högt i tak, alla ska våga säga vad de tycker och bli lyssnade på. Det är viktigt att respektera och ha tillit till de man arbetar tillsammans med och att alla tar ansvar för sina arbetsuppgifter, men också hur vi beter oss mot varandra. För mig är transparenta processer också något som skapat tillit och därmed en god arbetsmiljö. Uppstår problem ska man ta tag i dem genast innan de vuxit sig för stora.

När trivs du själv allra bäst och hur gör du för att koppla av?

– Jag trivs när vi tillsammans hittar lösningar på problem och utvecklar verksamheten. Kopplar av gör jag när jag får vara i naturen, tränar eller läser en bok.