Vilka faktorer bidrar till den egna stressen och hur ska man genomföra de förändringar som krävs för att må bättre?
Nu erbjuder universitetet via företagshälsovården Previa, kurser i stresshantering för medarbetare och doktorander (på svenska och engelska) för att öka kunskapen och ge stöd och verktyg för att kunna förändra sin situation. Sex tillfällen per kurs.

Läs mer om innehåll och upplägg för dessa kurser i stresshantering.