Det är fokus för kursen Inkluderande e-möten. Kursen tar fasta på hur vi kan delta i ett videomöte på ett bra sätt och hur vi som mötesvärd inkluderar alla mötesdeltagare. Frågor som tas upp är samspelet mellan deltagarna samt hur vi skapar den bästa gemensamma upplevelsen av videomötet.

Inkluderande e-möten, kom-igång-kurser, verkstad och Zoom-café. Här finns kurser på alla nivåer.