Informationen om att minst två studenter drabbats av covid-19 nådde ansvariga på läkarprogrammet under onsdagen och bara några timmar senare meddelades berörda studenter samt lärare och personal om omläggningen av undervisningen.

– Vi beslutade i samråd med rektor och prodekan att vi övergår helt och fullt till digital undervisning under två veckor, säger Bertil Lindahl, ordförande för läkarprogrammets programkommitté.

Förändringarna i undervisningen gäller endast läkarprogrammets termin fem. Några gruppövningar ställs in men en del av den undervisningen som var planerad till de kommande veckorna skulle ändå ha varit digital, berättar Bertil Lindahl. Om inget nytt beslut fattats återgår undervisningen till ordinarie schema den 28 september.


Rekommendation om coronaviruset (covid-19)