Glis står för Generellt ledningsinformationssystem och innehåller data från universitetets bassystem när det gäller ekonomi, personal, studenter, lokaler och publikationer.

I och med att Glis håller på att bytas ut till en ny version, kommer viss uppdaterad information tillfälligt att saknas inom följande områden:

  • Vetenskapliga publiceringar
  • Personaluppföljning
  • Ekonomiuppföljning
  • Lokalförsörjning och -debiteringsunderlag (LTK)

Övrig data för 2016 går att hitta under ”Kvalificerad analys” under respektive område.

- Det är ett intensivt utvecklingsarbete som pågår och det skulle ta allt för mycket resurser att uppdatera den gamla versionen med data från 2016 inom alla områden. Hoppas att alla Glis-användare har överseende och tålamod i väntan på den nya versionen, säger Oscar Pettersson, enhetschef på planeringsavdelningen.

En ny version av Glis 6.4 är alltså på gång, med ny funktionalitet och förbättrad portal som preliminärt kommer att driftsättas i slutet av mars 2016.

Öppna utbildningsseminarier i det nya Glis kommer att erbjudas till alla användare under april-maj 2016.

Frågor och andra synpunkter GLIS kan lämnas till glisdata@uadm.uu.se