"Med den breda målgruppen i åtanke är idén med rapporten att den ska kunna tjäna både som en redogörelse för vad föregående års utbildningsutvärderingar har visat, men även fungera som inspirationskälla och vägledning. Genom utvärderingarna synliggörs såväl goda exempel som olika kvalitetsproblem och hur utbildningsasvariga, lärare och studenter hanterar dem." ( Ur rapporten)

Läs hela Kvalitetsrapport 2018, för Uppsala universitet