Vad ska ni göra i projektet?
– Vi har samlat information i medarbetarportalen om vilka kurser i forskningsetik som ges vid universitetet men större delen av projektet ägnar vi åt att utveckla kursmoduler i universitetets lärplattform Studium om forskningsetiska frågor.

Finns det inte redan utbildningar i forskningsetik?
– Jo, och det visar ju inte minst sammanställningen vi har gjort i medarbetarportalen. Men jag har noterat en efterfrågan på institutionerna av mer utbildning inom forskningsetik. Dessutom är numera - genom ny lagstiftning – ansvaret för att följa god forskningssed och göra etikprövning när så krävs ett delat ansvar mellan forskaren och universitetet. Att bygga upp en lättillgänglig och informativ utbildning inom forskningsetik är ett sätt att hantera det delade ansvaret.

Du nämnde kursmoduler - vad innebär det?
– Vi skapar relativt korta kursmoduler i Studium som kan kombineras på olika sätt. I modulerna försöker vi utnyttja olika typer av material som filmer, poddar, interaktiva övningar och så vidare. Vi försöker skapa moduler som på olika sätt ska vitalisera den forskningsetiska diskussionen på institutioner och enheter.

Varför moduler, är det inte bättre att skapa hela kurser?
– Verksamheten och vilka behov som finns ser väldigt olika ut på olika institutioner och enheter. Modulerna gör det möjligt att plocka ihop en kurs som passar i det specifika fallet. Ett konkret exempel kan till exempel vara forskningsetik i samband med arkivforskning, vi kan ta fram en modul för det om behovet uppstår. Den modulen kan sedan användas av flera med samma behov medan andra inte har behov av den modulen. Det är ett erbjudande att ta del av de moduler vi bygger men sedan är det upp till institutioner och enheter att fundera över hur de ska användas i de olika specifika fallen.

– Samtidigt kan modulerna vi tar fram givetvis bilda hela kurser för de som önskar det.

Vilka målgrupper har ni för kursmodulerna?
– Det varierar från kurser på grundläggande nivå, respektive fördjupningsnivå till handledare, forskare och  forskningsledare.

– Vi arbetar just nu med moduler riktade till postdoktorer och internationella forskare inom medicin. Vi gör också moduler för forskningshandledare och en fristående grundkurs i forskningsetik. Vi planerar även för en kurs riktad mot dem som vill meritera sig pedagogiskt. Det är flera som frågat efter den typen av kurs.

Vad har ni för tidsplan?
– Det nuvarande projektet pågår fram till sista oktober. Men i uppdraget ingår att göra en plan framåt för att fortsätta arbetet. Det ligger ju i grunduppdraget för Centrum för forsknings- och bioetik att arbeta med de här frågorna inom universitetet men vi behöver komplettera grundfinansieringen för att kunna producera nytt material och uppdatera kursmodulerna.

Kan alla höra av sig för att få hjälp?
– Javisst, det strömmar in förfrågningar just nu.

Läs mer

Sammanställning över befintliga utbildningar inom forskningsetik och information om projektet