Oktoberveckan då nobelprisen meddelas är en höjdpunkt, inte bara för vetenskapssamhället utan också för berättandet om vetenskapen. Det finns då en självklar arena för att beskriva hur de stora upptäckterna lär oss mer om hur vår kropp fungerar och hur vi kan använda dem för ökad hälsa. Medfarms skickliga forskare hjälper ofta journalister att förklara komplexa förlopp och göra dem begripliga.

Nobelprisen belönar forskning av högsta kvalitet. Hur vi bäst ska mäta forskningskvalitet är dock inte enkelt. Det finns en risk att vi lägger alltför mycket fokus på antalet publikationer, placering i författarlistan, impact-faktorer eller andra index. Då riskerar vi att flytta fokus från det viktiga innehållet till bedrägligt enkla parametrar. Referentgranskning av ämnesexperter kräver omsorg och diskussionen om hur vi arbetar med peer review måste vi ständigt hålla levande vid vårt vetenskapsområde. Dessa förmågor är eftertraktade av forskningsfinansiärer och just nu har Vetenskapsrådet öppet för att nominera ledamöter till beredningsgrupperna. Gör det!

I dagarna växlar vi upp inför 2022 års utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet, som ligger till grund för 20 % av ALF-medlen. ALF står för Avtal om läkarutbildning och forskning och tecknas mellan staten och de sju regioner som utbildar läkare. Tillsammans med Region Uppsala ska vi nu lyfta fram våra bästa publikationer och redovisa hur den kliniska forskningen i Uppsala haft betydelse och gjort samhällsnytta. Klinisk forskning definieras här som ”forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa”. Det inkluderar stora delar av Medfarm och därför räknar vi med ett brett engagemang för att Uppsala ska komma så väl ut som möjligt.

Mycket är på gång inom våra utbildningar. Arbetet är långsiktigt och vi har ett ansvar att försörja vården med välutbildad personal. Det är därför glädjande att vi har kommit så långt med arbetet att inrätta ett nytt treårigt yrkesprogram för arbetsterapeuter, att Uppsala universitet nu ansöker om examenstillstånd hos UKÄ. Vi har haft gemensamma diskussioner mellan universitetet, regionen och Uppsala kommun om hur vi ska utforma programmet, för att på bästa sätt möta omställningar i sjukvården samt den nationellt ökade efterfrågan på arbetsterapeuter. Detta är bara ett av många exempel på hur Medfarm rustar för framtiden.