Parallellt togs en ny biobankslag fram i Sverige efter rubriker om företag som såg sjukhusens vävnadsprov som öppet tillgängliga för dem att bara hämta. Den nya lagen trädde i kraft januari 2003 och ändrade medvetenheten om hur vi hanterar prov i Sverige.

Viktigt för forskning och vård

Proverna är inte bara viktiga för forskningen utan även vården där de är helt centrala för diagnostik och behandling. De flesta prov kastas efter analys men många, särskilt inom områdena patologi, mikrobiologi och genetik, sparas för patientens samt anhörigas framtida vård. Proverna kan också tillgängliggöras för forskning.

Förtjänar mer uppmärksamhet

Trots detta centrala värde för både vård och forskning så är biobankerna och biobanksproven relativt osynliga. Biobank Sverige, som är en nationell gemensam infrastruktur mellan 21 regioner och 7 universitet med medicinsk fakultet, glöms ofta bort som diskussionspart. Regeringen lyfter biobanker som viktiga i sin forskningsproposition men verkar inte riktigt förstå vad det är som är viktigt. Våra kollegor på de medicinska laboratorierna som samlar in och analyserar proverna blir ifrågasatta och trots att de jobbat hårt för att bli så effektiva som möjligt drabbas de ändå av stora besparingskrav.

Jag har läst otaliga dokument, utredningar, nationella strategidokument med mera som nämner biobanker och biobankning som något viktigt. Det är ju jättebra, men jag ser också att man inte verkar förstå vad det är man egentligen pratar om. Vad är egentligen viktigt och värdefullt när det gäller biobanker och biobankning? Har biobank blivit ett sådant där modeord som folk slänger sig med men egentligen inte förstår vad det innebär?

Ny biobankslag ger nya möjligheter

Den 1 juli i år träder återigen en ny biobankslag i kraft. Den nya lagen ger möjligheter till ett omtag. Den ger oss möjlighet att kasta ljus över biobanksfrågan igen, vi kan bli mer harmoniserade över landet, det skapas nya förutsättningar för forskning och internationella samarbeten. Införandet kommer att innebära en massiv informations- och utbildningsinsats och min förhoppning är att alla kommer att veta vad en biobank är efter detta.