Det händer en massa spännande saker med våra utbildningar inom medicinska fakulteten. Innevarande hösttermin har vi startat två nya masterprogram. Masterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap kommer förhoppningsvis att bland annat leda till att vi på sikt tryggar försörjningen av lärare inom Biomedicinska analytikerprogrammet. Masterprogrammet i implementering, transformativt lärande och hållbarhet är unikt då det ges helt på distans förutom en kortare period i början respektive slutet av programmet.

Ny kompetens till sjukvården

Hösten 2023 startar ett masterprogram i precisionsmedicin som vi hoppas ska försörja sjukvården med kompetens om hur man analyserar storskaliga biologiska data för att diagnostisera patienter och möjliggöra en mer individanpassad behandling. Mycket spännande.

Vi står också i startgroparna att starta en ny vårdutbildning i arbetsterapi. Utbildningen har efterfrågats av både Region Uppsala och Uppsala kommun där det råder stor brist på arbetsterapeuter. Planen är att utbildningen startar höstterminen -24. Tack Maria Borgestig för ett fantastiskt arbete med ansökan till UKÄ och bygget av programmet.

Starkt pedagogiskt stöd på medfarm

Det pedagogiska stödet på medfarm har tagit ett språng. Sedan många år har läkarprogrammet haft ett eget pedagogiskt stöd. Sedan tillkom MedfarmDoIT. Senare startade PRåM. Nu senast började en pedagogisk utvecklare, Karin Björklund. Nu samarbetar alla i en pedagogisk nod. Vi har nu ett starkt pedagogiskt stöd på medfarm. Nästa steg är pedagogisk forskning inom våra utbildningar. Yes!

Livslångt lärande (LLL) är på mångas läppar. Ett regeringsbeslut säger att universitet och högskolor ska erbjuda utbildningar som stöder LLL. Det handlar om uppfräschning av gammal kunskap samt breddning eller fördjupning. Här kommer det att hända en del framöver.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla lärare, Lotta och Amelie på medfarm-kansliet och alla andra som bidrar till att vi har så fantastiskt bra utbildningar inom medicinska fakulteten. Ett särskilt tack till min prodekankollega Anja Sandström på farm för ett mycket gott och trevligt samarbete.

Slutligen vill jag önska er alla på medfarm en god jul och ett gott nytt år!