Samverkan finns inskrivet i högskolelagen där det tydligt framgår att det ingår i högskolornas uppgift att samverka med det omgivande samhället, för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som högskolorna besitter och utvecklar kommer samhället till nytta. Sällan kontrasteras grundforskning mot tillämpad forskning längre, vilket i min värld är väldigt sunt. De båda lever i symbios och det är tillsammans de båda forskningsspåren (tidig grundforskning och sen tillämpad forskning) ger kunskapssamhället liksom samhället i stort synergistiska effekter.

Vinner och förmedlar kunskap till mänsklighetens gagn

Hur ser då vår förmåga ut vad gäller att kombinera grund- och tillämpad forskning? Svaret är enkelt. Inom medicin och farmaci är vi världsledande inom detta område! Kraften i att kunna hitta all kompetens som tänkas kan en promenad bort är enorm. Kombinerat med upsaliensarens generositet och starka vilja att bidra är miljön unik.

Medicinare och farmaceuter har samverkat med omgivande samhälle i alla tider, av nytta för patienter och deras anhöriga. Vi kan med rätta stå bakom att vi, tillsammans med våra övriga kollegor vid universitet, vinner och förmedlar kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. Tyvärr är vi inte alltid lika framgångsrika i att kommunicera hur bra vi faktiskt är och där behöver vi hjälpas åt för att ge Uppsala den internationella lyskraft inom livsvetenskaper som staden förtjänar.

Företag värderade till miljarder

Vi har världsledande grundforskning (inom så många områden att de inte kan räknas upp i denna korta text), vilka vi genom lärarundantaget har förmåga att translatera till innovationer, företag och metodikförflyttning. Trots Uppsalas lilla storlek med ’bara’ 200 000 invånare finns här ett starkt innovationsstöd till universitetsanställda (UUI), ett innovationssystem rankat topp 5 i världen (Uppsala Innovation Centre) och ett universitetssjukhus rankat som världens 50e bästa sjukhus!

Här finns börsnoterade avknoppade företag från vårt vetenskapsområde som är värderade till miljarder, vilka varje dag bidrar till bättre behandlingar och diagnostik för patienter världen över. Hur många av våra medarbetare, medborgare i staden och om vi tänker större, världsmedborgare, känner till detta?

Jag uppmanar er alla att stolt förmedla – närhelst ni kan – vilken fantastisk miljö för forskning och utbildning inom livsvetenskaper Uppsala är! Tillsammans sätter vi det ljus på Uppsala som staden förtjänar!