Ett efterlängtat besked

I slutet av mars var områdesledningen tillsammans med prefekterna på besök i Stockholm. Vi var alla samlade i bussen på väg till Karolinska institutet när vice-rektor Mats Larhed fick ett efterlängtat telefonsamtal. Rektor hade just blivit informerad om resultatet av utvärderingen av den kliniska forskningen (ALF-utvärderingen) och till vår stora glädje hade Uppsala fått högsta betyg i två av de tre panelerna.

Det här betyder mycket för alla som arbetat med självvärderingen, svarat på enkäter och medverkat i intervjuer. Vi har fått ett fint kvitto på att den kliniska forskningen i Uppsala är av mycket hög kvalitet. Ett stort tack till alla som bidragit med hårt arbete och hjälpt till att skapa det fina samarbete som vi har med sjukhuset och regionen! Vi har fått höra att vår samstämmighet sken igenom vid intervjuerna och imponerade på paneldeltagarna. Dessutom betyder utfallet att vi kommer få ett betydande tillskott av ALF-medel för klinisk forskning.

Vi slår oss inte till ro

Vid terminens sista sammanträde i universitetssjukvårdsstyrelsen fick vi också tillfälle att fira denna framgång tillsammans med representanter från universitetet, Akademiska sjukhuset och Region Uppsala. Både rektor Anders Hagfeldt och regionrådet Emilie Orring höll tacktal och berömde det fina resultatet och det goda samarbetet mellan våra organisationer. Nu väntar vi på besked om hur stort ALF-medelstillskottet blir och därefter måste vi noggrant tänka igenom hur vi ska använda de extra medlen på allra bästa sätt.

Men, höga betyg betyder inte att vi kan slå oss till ro. Till hösten ska vi uppdatera våra gemensamma strategier, ta tag i de områden som vi behöver förbättra och gemensamt fortsätta vårt fina samarbete för att skapa de allra bästa förutsättningarna för våra forskare.

Några viktiga händelser kvar

Innan sommaren och semestrarna tar vid har vi några viktiga händelser kvar. Vår gamla områdesnämnd har sitt sista möte i juni och lämnar över stafettpinnen till de som tar över. Några av våra prodekaner avslutar också sina uppdrag och nya tar vid. Ett varmt tack till alla som bidragit under den gångna mandatperioden och varmt välkomna till er som tar vid!

Slutligen, om du har vägarna förbi Visby veckan efter midsommar är du välkommen att besöka något av alla våra seminarier under Almedalsveckan. Vi diskuterar bland annat 3D-printning, precisionsmedicin och sjukvårdens kompetensbehov. Är du inte på Gotland kan du följa allt via live-streaming på uu.se/almedalen. Till sist önskar jag alla en riktigt skön sommar och väl mött i höst igen.