Under hösten fortsätter efterarbetet som följer på omorganisationen av vetenskapsområdet. Den lokalöversyn som genomfördes under slutet av våren ska nu bearbetas på institutionerna och eventuella flyttar planeras. I förlängningen behöver en översyn av lokalerna för de kliniska institutionerna på Akademiska sjukhuset initieras, något som behöver komma till stånd under hösten.

Ekonomin står också i fokus. Regeringen har aviserat att det inte blir några höjda anslag under de kommande åren. Det innebär att vi behöver fundera över våra prioriteringar och jag är tacksam över att utredningen om vår resursfördelning av forskningsanslag är på gång. Just nu pågår många möten både inom vetenskapsområdet och med sjukhus/region för att lyssna in olika tankar och åsikter. Jag hoppas att många engagerar sig så vi får en så bra ny modell som möjligt.

Mycket på agendan under läsåret

I oktober kommer den så kallade ALF-utvärderingen in i sitt slutskede. Våren präglades av ett gediget arbete med att besvara enkäter och skriva självvärderingar. Nu kommer panelintervjuer med ledningen och olika grupperingar inom den kliniska forskningen genomföras. Besked om hur utvärderingen gått kommer i vår och vi hoppas naturligtvis på högsta betyg. Jag vill passa på att tacka alla som bidragit med underlag till självvärderingen, det är fantastiskt att se hur måna alla är om att hjälpa till på bästa sätt.

Profilområden är på agendan under hösten. Rektor önskar förslag på 6 sådana från vårt vetenskapsområde i slutet av oktober. Dessa ska sedan, tillsammans med de 6+6 förslag som kommer från Teknat och Humsam bli totalt 5 förslag som rektor ska skicka in i slutet av våren.  Det blir en snabb process för att ta fram våra förslag och institutionerna har lämnat förslag på personer som har initierat arbetet med en workshop i början av september.

Äntligen undervisning på campus igen

Nyss välkomnade vi våra studenter till ett spännande läsår. Tre nya masterutbildningar har startat, det sex-åriga läkarprogrammet är inne på sin tredje termin och det pågår ett intensivt arbete med ansökan om att få starta en arbetsterapeututbildning. Men, viktigast av allt: vi får ha vår undervisning på campus igen. Lokaler som ekat tomma under pandemin fylls åter av studenter och lärare och på stadens gator vimlar recentiorer fram, fulla av förväntan inför sina år vid Uppsala universitet. Jag hoppas att vi alla kan känna av den förväntan och ta oss an det kommande året med energi och glädje.