Trots att flera restriktioner hävs i slutet av månaden kommer också höstterminen att påverkas av Covid-19. Framförallt på grund av dess efterverkningar såsom försenade forskningsprojekt och inställda möten. Det kommer att krävas flexibilitet och envishet för att bygga upp vår verksamhet fullt ut igen.

Det behövs även eftertanke, nya sätt att arbeta och gemensamma viljeansträngningar för att uppnå de mål vi beslutade om i våras i Vision:Medfarm, men jag är helt övertygad om att det är möjligt att tillsammans komma vidare under de kommande åren. Det första delmålet i Vision:Medfarm är faktiskt redan implementerat, då områdesnämnden i juni beslöt att etikkursen Research Ethics for Postdocs and Researchers in Medicine blir obligatorisk för alla nyanställda från och med den 1 juli i år.

Denna höst startade den nya 6-åriga läkarutbildningen. Det känns oerhört stimulerande att vara med om det efter år av förberedelser och hårt arbete från många håll. Det är också glädjande att söktrycket till våra utbildningar sällan varit på så höga nivåer som till höstterminen 2021. Att så många unga människor väljer att söka våra utbildningar är mycket löftesrikt inför framtiden, speciellt mot bakgrund av den höga belastning som pandemin medfört för sjuk- och hälsovården i Sverige. Värdet av Medfarms verksamheter framstår som väldigt tydligt.

Medfarm står alltså stabilt och jag är inte så orolig för annalkande höststormar. Jag längtar dock efter att kunna genomföra gemensamma icke-digitala möten med er igen. Om vaccinationsnivåerna fortsätter stiga och inga oväntade överraskningar dyker upp hoppas jag kunna träffa er på campus, kollegier och middagar. Eller kanske på Segerstedt? Det kommer att ta tid innan vi fått perspektiv på pandemin men vi kan konstatera att det ur kriser föds nya idéer och tankar. Jag ser fram emot fortsatta diskussioner!

Slutligen välkomnar jag er till 2021 års Göran Gustafsson­föreläsning i medicin, som ges av Carl-Henrik Heldin, professor vid Medfarm och ordförande i Nobelstiftelsen, den 30 september kl 16:00 i Universitetshuset. Föreläsningen är öppen för deltagande på plats eller via Zoom.

Tack!