BMC är en unik byggnad för preklinisk forskning och utbildning och har varit så ända sedan den planerades och började byggas i slutet av sextiotalet. Ett unikt samarbete mellan professorn i fysiologi Karl Johan Öbrink och den kände arkitekten Paul Hedqvist ledde fram till skapandet av denna fantastiska byggnad. Öbrinks ledstjärna var att man skulle sammanföra preklinisk forskning i ett och samma hus för att kunna dela på avancerad infrastruktur och ha en gemensam stödfunktion i form av en intendentur.

Häromåret, strax innan pandemin, firades BMC:s femtioårsdag med en serie föreläsningar, öppna även för allmänheten. På BMC har ett stort antal stora upptäcker setts träda i dagens ljus inom flera olika forskningsfält såsom, proteinseparation, polysackaridforskning, matrixbiologi, strukturbiologi och forskning på tillväxtfaktorer.

BMC må vara gammalt men den senaste tidens utveckling vill nog lyfta fram epitetet ”Bra”. Akademiska Hus, som är fastighetsägare, har glädjande nog visat ett allt större intresse för att ta ett ansvar att förbättra underhållet av BMC, något som varit märkbart eftersatt under flera år. Idag är vi i ett intressant skede i BMC:s utveckling, då hyresförhandlingarna med Akademiska Hus är avslutade och har lett till ett långsiktigt avtal med slutdatum först 2034. Avtalet innebär också att Akademiska Hus och Uppsala universitet gör en större satsning på att utveckla BMC.

En första workshop med representanter för de institutioner och stödfunktioner som har sin verksamhet på BMC kommer äga rum den 6 april. Syftet med workshopen är att lyfta fram idéer, behov och möjligheter som kan utveckla BMC:s fysiska miljö till gagn för framgångsrik verksamhet. Denna första workshop kommer följas av flera för att kunna identifiera de åtgärder som är viktiga för att Uppsala universitet ska kunna fortsätta att vara ett världsledande center för forskning, metodutveckling och utbildning.

Karl Johan Öbrink var mån om att, inom ramen för BMC, ta vara på varje institutions unika profil samtidigt som organisationen befrämjade skapandet av samarbeten och nätverk. En vision som han utryckte med mottot ”Integrerad integritet”. Med denna krönika vill jag uttrycka att det finns många anledningar att se ljust på BMC:s framtid och vi kan räkna med många år av framgångsrik utbildning och epokgörande forskning.