Kristina Edström är professor i oorganisk kemi vid institutionen för kemi - Ångström och leder Ångström Advanced Battery Center. Hon forskar bland annat om batterimaterial och litiumjonbatterier med tillämpning bland annat för elfordon, 3D-mikrobatterier och batteriteknik med hjälp av andra material som natriumjon, organiska batterier, litiumsvavel, litium- och natriumsyrebatterier samt batterier med fast elektrolyt och utvecklar även mätteknik för material och batterier baserade på optiska metoder och neutronspridning.

Kristina Edström har ett stort internationellt engagemang och är bland annat koordinator för det europeiska forskningsinitiativet BATTERY 2030+, aktiv i uppbyggnaden av det svenska kompetenscentret Batteries Sweden (Base), innehar två patent och har publicerat hundratals artiklar inom forskningsområdet.

Kristina Edström är även mycket engagerad i undervisningsfrågor och handledning av doktorander och har genom åren haft ett antal ledande befattningar vid Uppsala universitet. Hon är också sittande rektorsråd för forskningsinfrastruktur.