Hur kändes det att under pågående undervisning vara med om ett så stort och ovanligt fynd?
– Jätteroligt och intressant, dessutom även väldigt lärorikt, både i hur man gräver och även att se hur vårt arbete påverkas av medias närvaro, säger Alexander Andreeff-Högfeldt, universitetsadjunkt vid institutionen för arkeologi och antik historia, samt grävledare och vetenskapligt ansvarig för den aktuella fältkursen vid Buttle Änge på Gotland.
– Dock, för en arkeolog är inte ett specifikt fynd stort, däremot intressant utifrån den nya kunskap som det kan ge, förtydligar han.

Vad betyder fyndet för utbildningen och studenterna?
– Uppmärksamheten för fyndet fångar förstås intresset för arkeologi hos allmänheten och förhoppningsvis lockar det studenter att läsa arkeologi, i Uppsala eller på Gotland.

Vad kan upptäckten betyda för forskningen?
– Det viktiga arbetet med analyser av skelettet och föremålen börjar nu och det ska bli spännande att se hur detta kan bidra till kunskap, specifikt om platsen Buttle, men även generellt om Gotland under tidig järnålder, säger Alexander Andreeff-Högfeldt.Mannen i graven låg i fosterställning, omfamnandes ett välbevarat och cirka 80 cm långt kavallerisvärd (frilagt i bilden till höger). Han bar dessutom två sporrar med dekorationer av silver, vilket visar att han har varit en ryttare. Vapenutrustningen kan dateras till romersk järnålder (0-400 e.Kr.). Foto: Alexander Roesen Sjöstrand.