Sommaren 2020 beviljade EU ansökan till Europauniversitet som förberetts inom det europeiska nätverket Enlight. Enlight står för "European University Network to Promote Quality of Life, Sustainability and Global Engagement Through Higher Education Transformation" och startades av nio europeiska lärosäten i november 2019. Bakgrunden var EU:s utlysning av Europauniversitet.

Lärosätena inom Enlight ska de närmaste tre åren arbeta för ökad samverkan inom utbildning och på sikt verka för att studenter, forskare, lärare och personal ska kunna röra sig smidigt mellan de nio regionerna för att arbeta och studera vid alla lärosätena. Nätverket har identifierat fem globala samhällsutmaningar som Enlight ska prioritera:

 1. Hälsa och välmående
 2. Digitalisering
 3. Klimatförändringar
 4. Energianvändning och cirkulärekonomi
 5. Jämlikhet 

Akademiska koordinatorer

Rektor utsåg 17 november fyra akademiska koordinatorer som tillsammans med projektledaren Jonathan Schalk, avdelningen för internationalisering vid universitetsförvaltningen, ska arbeta med att Europauniversitetet blir en del av verksamheten ute på institutionerna. De fyra koordinatorerna är:

 • Henrik Johansson, lektor institutionen för neurovetenskap
 • Mikael Jonsson, professor i hållfasthetslära institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
 • Martha Middlemiss Lé Mon, forskare teologiska institutionen och föreståndare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle
 • Ola Winberg, adjunkt institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Styrgrupp

Verksamheten inom Europauniversitetet vid Uppsala universitet kommer att ledas av en styrgrupp som rektor också utsåg 17 november:

 • Ordförande: rektor eller den rektor utser
 • Matts Olovsson, prodekan för grundutbildning medicinska fakulteten
 • Marcus Lindahl, prodekan för samverkan teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Mattias Martinson, ställföreträdande vicerektor vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
 • Erika Dabhilkar, avdelningschef för avdelningen för internationalisering
 • student som utses av studentkårerna.

Nio lärosäten ingår

Nätverket Enlight bildades i november 2019 av nio europeiska lärosäten:

 • University of Groningen (Nederländerna)
 • University of Göttingen (Tyskland)
 • Ghent University (Belgien)
 • University of Tartu (Estland)
 • University of Bordeaux (Frankrike)
 • University of the Basque Country (Bilbao, Spanien)
 • National University of Ireland (Irland)
 • Comenius University (Bratislava, Slovakien)
 • Uppsala universitet