Preliminär dagordning på konsistoriet den 28 april 2022:

 • Rektors promemoria (information, diskussion). Föredragande: Anders Hagfeldt.
 • Riksrevisionens revisionsberättelse för Uppsala universitet 2021 samt revisionsplan för 2022 (information). Föredragande: Henrik Laginder.
 • Rapport från konsistoriets revisionsutskott (information). Föredragande: Gunnar Svedberg.
 • Internrevisionen årsrapport 2021 (beslut). Föredragande: Sven Jungerhem.
 • Internrevisionens rapport: Samverkan mellan universitetet och forskningsnära företag (beslut). Rapport och rekommendationer - föredragande: Sven Jungerhem. Rektors yttrande - föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Internrevisionens rapport: Institutionsgranskning (beslut). Rapport och rekommendationer - föredragande: Sven Jungerhem. Rektors yttrande - föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Verksamhetsplan 2023: Lägesrapport samt förberedande diskussion (information, diskussion). Föredragande: Daniel Gillberg.
 • Dispens från krav på institutionsstyrelsens sammansättning vid institutionen för speldesign (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Prisdomare för 2022 års Geijerska pris (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Torgny Segerstedtmedaljen (information). Föredragande: Anders Hagfeldt.
 • Rektors summering av utvärderingsåret-UKÄ:s lärosätesgranskning, utbildningsutvärderingar och uppföljning av KoF17 (information). Föredragande: Anders Hagfeldt.
 • Revidering av Uppsala universitets kommunikationspolicy-justerad tidplan (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Arbetsformer för konsistoriet - utvärdering.(diskussion). Föredragande: ordföranden.
 • Meddelande (information). Föredragande: ordföranden.