Preliminär dagordning på konsistoriet den 20 september 2023:

 

  • Rektors promemoria (information, diskussion). Föredragande: Anders Hagfeldt.
  • IT-incident vid UU (information). Föredragande: Fredrik Blomqvist.
  • Inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitik (information, diskussion). Föredragande: Daniel Gillberg, Katarina Vrede.
  • Fyllnadsval av ledamot i redaktionskommittén för Acta Universitatis Upsaliensis (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
  • Fyllnadsval av ledamot i nämnden för Vilhelm Ekmans stiftelse (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
  • Forskningspresentation: Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Rapport från ett pågående forskningsprojekt (information). Föredragande: David Håkansson.
  • Meddelanden (information).