Preliminär dagordning på konsistoriet den 14 december:

 • Rektors promemoria (information, diskussion). Föredragande: Anders Hagfeldt.
 • Lagring av forskningsdata: statusrapport (information). Föredragande: Anders Hagfeldt.
 • Intern styrning och kontroll: Riskanalys 2021 (information). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Rapport från konsistoriets revisionsutskott (information). Föredragande: Gunnar Svedberg.
 • Internrevisionens rapport: Uppdragsutbildning (beslutspunkt). Föredragande: Sven Jungerhem, Caroline Sjöberg.
 • Internrevisionens rapport: Strategisk kompetensförsörjning (beslutspunkt). Föredragande: Sven Jungerhem, Caroline Sjöberg.
 • Internrevisionens rapport: Uppföljning av ”Information och kommunikation” (beslutspunkt). Föredragande: Sven Jungerhem, Caroline Sjöberg.
 • Internrevisionens rapport: Informationssäkerhet (beslutspunkt). Föredragande: Sven Jungerhem, Caroline Sjöberg.
 • Återrapport: beslut om kompletterande VP 2022 (information). Föredragande: Daniel Gillberg.
 • Förberedande diskussion budgetunderlag 2023-2025 (diskussion). Föredragande: Daniel Gillberg.
 • Ledamot i nämnden för Lennart Hartmanns stipendiestiftelse. Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Presentation: Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap (information). Föredragande: Tora Holmberg.