Preliminär dagordning på konsistoriet den 20 april 2023:

 • Rektors promemoria (information, diskussion). Föredragande: Anders Hagfeldt
 • Riksrevisionens revisionsberättelse för UU 2022 samt revisionsplan för 2023 (information). Föredragande: Henrik Laginder
 • Rapport från konsistoriets revisionsutskott (information). Föredragande: Gunnar Svedberg
 • Internrevisionen: Årsrapport 2022 (beslut). Föredragande: Sven Jungerhem
 • Rapportering om åtgärder med anledning av IR-rapporterna (information). Föredragande: Caroline Sjöberg
 • Internrevisionens rapport: Dataskyddsarbete - IT-säkerhet vid Uppsala universitet (beslut). Rapport och rekommendationer, föredragande: Sven Jungerhem. Rektors yttrande, föredragande: Caroline Sjöberg
 • Internrevisionens rapport: Säkerhetsskyddsarbete (beslut). Rapport och rekommendationer, föredragande: Sven Jungerhem. Rektors yttrande, föredragande: Caroline Sjöberg
 • Internrevisionens rapport: Institutionsgranskningar-sammanfattande rapport (beslut). Rapport och rekommendationer, föredragande: Sven Jungerhem. Rektors yttrande, föredragande: Caroline Sjöberg
 • Verksamhetsplan 2024: Uppföljningsrapport samt förberedande diskussion (information, diskussion). Föredragande: Daniel Gillberg
 • Arbetsordning för UU: revidering (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg
 • Årsstämma 2023 i Uppsala universitet Invest AB (beslut). Föredragande: Per Abrahamsson
 • Rektors summering av utvärderingsåret-UKÄ:s lärosätesgranskning, utbildningsutvärderingar och uppföljning av KoF17 (information). Föredragande: Anders Hagfeldt
 • Arbetsformer för konsistoriet (diskussion). Föredragande: ordföranden
 • Meddelanden (information)