Preliminär dagordning på konsistoriet den 16 september:

  • Rektors promemoria (information, diskussion). Föredragande: Anders Hagfeldt.
  • Forskningspresentation: Extremt väder: det nya normala? (information) Föredragande: Gabriele Messori.
  • Dispens från krav på institutionsstyrelsens sammansättning vid institutionen för speldesign (beslutspunkt). Föredragande: Caroline Sjöberg.
  • Björkénska priset (beslutspunkt). Föredragande: Anna Qvarnström.
  • Utseende av suppleant till redaktionskommittén för Acta Universitatis Upsaliensis (beslutspunkt). Föredragande: Caroline Sjöberg.
  • Uppdrag gällande revidering av UU:s kommunikationspolicy (diskussion, beslutspunkt). Föredragande: ordföranden, Pernilla Björk.
  • Forskningspresentation (information. Föredragande: Stina Syvänen.