Preliminär dagordning på konsistoriet den 14 juni 2022:

 

 • Rektors promemoria (information, diskussion). Föredragande: Anders Hagfeldt.
 • Verksamhetsplan 2023 (beslut). Föredragande: Daniel Gillberg.
 • Universitetskollegiet 2022-10-15-2025-10-14 (beslut) Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Utredning av frågan om att adjungerade professorer och universitetslektorer ska ingå i definitionen av personer med vetenskaplig kompetens (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Policy för arbetsmiljö och lika villkor (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Utseende av ledamot i personalansvarsnämnden, student (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Ledamot i nämnden för Borbos Erik Hanssons stiftelse (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Oscarspriset (beslut). Föredragande: Anna Singer.
 • Utseende av mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen, (Hedlingermedaljen) (information. Föredragande: Anders Hagfeldt.
 • Arbetsformer för konsistoriet (diskussion) Föredragande: ordföranden.
 • Sammanträdestider 2023 (beslut). Föredragande: ordföranden.
 • Meddelanden (information).
 • Presentation: vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap (information). Föredragande: Johan Tysk.