Inom forskningen ökar basanslagen för 2019 och 2020 och möjliggör strategiska satsningar. Universitetets har också fått utökade utbildningsanslag för 2018 som bland annat går till helt nya utbildningar.

– Det går bra för Uppsala universitet och det är många som bidrar till framgångarna, bland annat genom ett kontinuerligt kvalitetsarbete och genom att lyckas i konkurrens om forskningsanslag. Vi har en bra utgångspunkt för vår fortsatta utveckling, säger rektor Eva Åkesson.

Planen har ett treårigt perspektiv för att ge bättre planeringsförutsättningar, men fastställer resursfördelningen årsvis. Universitetet fortsätter prioritera det strategiska arbetet med kvalitet, internationalisering, infrastruktur och kompetensförsörjning.

2019 införs bland annat ett nytt system för kvalitetsbaserad resursfördelning inom forskning och forskarutbildning, som till exempel inkluderar en indikator för doktorsexamina. Det blir en fortsatt satsning på biträdande lektorat och en riktad satsning på doktorandantagning vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Två centrala satsningar görs, en på finansiering av nationell forskningsinfrastruktur och en på forskningsdatalagring. Vidare införs en ny modell för hyresutjämning vid universitetet och Campus Gotland ges mer långsiktiga planeringsförutsättningar i resursfördelningen.

Verksamhetsplanen 2019 kan läsas i sin helhet i Medarbetarportalen efter justering.

Anneli Waara