Hur känns det?

– Jag känner mig alltigenom glad och förväntansfull. Det är många olika tankar samtidigt från det mycket konkreta frågor om hur man organiserar arbetet bäst, till det mycket, stora som vilket ansvar och vilken heder det är att ha blivit utnämnd.
 

Utifrån dina erfarenheter, bland annat som dekan för språkvetenskapliga fakulteten, hur vill du förvalta dessa erfarenheter i din nya roll?

– Min lärdom är att det är våra anställda och studenter som är universitetets största och mest avgörande resurs. Att leda en verksamhet betyder att skapa de bästa förutsättningar och ingjuta motivation hos de som bedriver forskning och utbildning.
 

Den största utmaningen så här långt?

– Det är en utmaning att få en tillräckligt god överblick – och inblick, i universitetets alla delar. Men vi är ju flera att hjälpas åt med det, både inom vetenskapsområdena och förvaltningen, så det finns en stadig kontinuitet.

– Anders och jag har hunnit ha några samtal och redan nu känns vårt samarbete självklart. Jag vill också påpeka att dagens möte med konsistoriet gav mig mycket energi och extra entusiasm inför uppdraget!
 

Coco Norén är professor i franska vid institutionen för moderna språk. Hon har varit dekan för språkvetenskapliga fakulteten sedan 2014 och har just startat sin tredje period som dekan.