En ansökan hade inkommit till universitetet från Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN)för den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (vetenskapsområdet), undantaget det geografiska området Uppsala universitet - Campus Gotland.

Konsistoriet beslutade alltså enligt förslaget, att UTN, med undantaget ovan, ges ställning som studentkår för tiden 1 januari 2014 till 30 juni 2016.