Följande punkter ska föredras under konsistoriets sista möte innan sommaren:

  • Riksrevisionen: presentation av revisionsplan avseende 2018. Information. Föredragande: Margaretha Edman Bojeus.
  • Rapport från konsistoriets revisionsutskott. Information. Föredragande: Gunnar Svedberg.
  • GDPR - Information gällande hantering vid UU. Information. Föredragande: Per Abrahamsson.
  • Utseende av ledamot (student) i personalansvarsnämnden respektive i revsionsutskottet. Beslut. Föredragande: Katarina Bjelke.
  • Verksamhetplan 2019. Beslut. Föredragande: Daniel Gillberg.
  • Organisatorisk förändring: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Beslut. Föredragande: Katarina Bjelke.
  • Översyn av arbetsordningen. Rapport från arbetsgruppens arbete. Information, diskussion. Föredragande: Gudmund Hernes (konsistoriets ordförande).
  • Tema: utvecklingsplan 2050. Föredragande: Johan Tysk, Annika Sundås Larsson.