Suicid är en allvarlig folkhälsofråga och arbetet med suicidprevention har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat. Men för att kunna påverka utvecklingen i rätt riktning måste det förebyggande arbetet intensifieras. En förutsättning för det är förbättrad samordning och samverkan på alla nivåer i samhället.

Uppsala universitet deltar i Länsstyrelsen i Uppsala läns "Råd för social hållbarhet". En av de viktigaste frågorna för rådet är suicidprevention. Varje vecka dör en människa i suicid bara i Uppsala län, utöver det görs långt fler suicidförsök i länet. Suicid går dock att förebygga och många av samhällets aktörer har en viktig roll i det arbetet.

Nationell konferens

Den 10 september är det nationell digital konferens om suicidprevention. Konferensen vänder sig till alla som vill veta mer om suicid och suicidprevention och är särskilt lämplig för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention.

Konferensen är kostnadsfri och arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska institutet och Region Stockholm, respektive Socialstyrelsen, i samarbete med flera organisationer.

Anmälan till konferensen senast 8 september.