Temat för konferensen är "Shaping a Future with AI – The Role of Policies". Hur AI kommer att påverka framtiden påverkas av hur myndigheter, företag, organisationer och individer agerar idag. Konferensen kommer att samla ledande forskare och svenska forskarna inom Wasp-hs för att diskutera riktlinjer som kan stötta de förväntningar som finns - och hantera de akuta problemen - för vår gemensamma framtid med AI.

Konferensen genomförs i hybridformat dels i Uppsala universitetshus dels digitalt.