Den andra Wasp-hs-konferensen om AI, humanitet och samhälle kommer att vara en mötesplats för dialog om möjligheter och utmaningar för artificiell intelligens och autonoma system med ett starkt fokus på forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Temat för konferensen är "Shaping a Future with AI – The Role of Policies".

Utvecklingen inom AI har väckt debatter om vårt samhälles framtid. Förväntningar och bekymmer blomstrar i dessa debatter.

Hur AI kommer att påverka framtiden påverkas av hur myndigheter, företag, organisationer och individer agerar idag. Konferensen kommer att samla ledande forskare och svenska forskarna inom Wasp-hs för att diskutera riktlinjer som kan stötta de förväntningar som finns - och hantera de akuta problemen - för vår gemensamma framtid med AI.

Konferensen genomförs i hybridformat med möjlighet att delta fysiskt i Uppsala universitetshus (Biskopsgatan 3).

Sista anmälningsdag är den 1 november 2021.