Konferensen "Clear writing for Europe" är en möjlighet att utbyta idéer och delar erfarenheter kring hur man bäst kommunicerar skriftligt med medborgare i Europa och lära sig mer om hur EUs olika organisationer arbetar med klarspråk.

Konferensen är 13 till 14 oktober och är en möjlighet att:

  • öka medvetenheten om betydelsen och fördelarna med klarspråk och vikten av tydligt och inkluderande språk.
  • öka samarbete, kunskapsdelning och utbyte av goda exempel.