Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 miljoner kronor för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens ansvarsområden som är naturvetenskap, teknik och medicin. Även personer vid myndighet/sjukhus kan söka bidraget.

Syftet med programmet är att öka personlig rörlighet, kunskapsöverföring och korsbefruktning mellan sektorer.

Sista ansökningsdag är 10 september 2020, kl. 14.00. Tidigaste projektstart kan beräknas till 2021-01-01.

Vänligen skriv ansökan på engelska.

Utlysningstexten hämtas på www.strategiska.se.

För ytterligare information kontakta:

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, tel 073–3581665
Vetenskapsredaktör Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, tel 073-358 16 67