Eftersom ingen installation hölls förra året installeras nu professorer som tillträtt både under 2020 och 2021.

Under ceremonin den 19 november hålls följande installationsföreläsningar:

  • Professorn i statskunskap Shirin Ahlbäck Öberg: Kan staten styras som ett företag?
  • Professorn i samhällsfarmaci Sofia Kälvemark Sporrong: Blodiglar och 3D-skrivare — olika perspektiv på läkemedel i samhället.
  • Professorn i miljötoxikologi Joëlle Rüegg: Gör plasten oss dummare? Hur miljökemikalier kan påverka hjärnutvecklingen.

Fler föreläsningar under installationsveckan

Övriga professorer som installeras ger sina föreläsningar tidigare i veckan, 15–18 november, fakultetsvis:

Teologiska fakultetens installationsföreläsningar

Medicinska fakultetens installationsföreläsningar

Juridiska fakultetens installationsföreläsningar

Historisk-filosofiska fakultetens installationsföreläsningar

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Fakulteten för utbildningsvetenskapers installationsföreläsningar

Farmaceutiska fakultetens installationsföreläsningar

Språkvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Samhällsvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Biljetter

Installationen och alla föreläsningarna är öppna för allmänheten. Till installationen hämtas biljetter i Universitetshusets trapphall från och med klockan 10:00 torsdag 18 november till och med 15:00 fredag 19 november. Till föreläsningarna under veckan behövs inga biljetter.

Professorsinstallationen 19 november spelas in men kommer inte att direktsändas.

Mer information

Läs mer om de nya professorernas forskning: