Anna Singer, Marika Edoff och Mats Larhed, vetenskapsområdenas ställföreträdande vicerektorer, är tillsammans med prorektor Anders Malmberg runt på de olika campus och informerar om KoF17.

Avdelningschef Åsa Kettis och projektledare Camilla Maandi vid avdelningen för kvalitetsutveckling ingår i gruppen, för att dokumentera frågor och diskussioner.

Gruppen  informerar om utvärderingen; syfte och fokus, olika moment - som enkät, bibliometri, självvärdering och panelbesök, samt organisation och tidsplan. Därefter finns tid för frågor och diskussion.  Det finns även en power point som alla kan använda och som till exempel informerar om arbetsmodellen för KoF17, som är enligt följande:

  • Enkätundersökning: fokus på god forskningsmiljö och kvalitetskultur,
  • Bibliometri: forskningens resultat som referens till kvalitetsprocesser,
  • Självvärdering (kan anpassas efter lokala förutsättningar och behov): enkätundersökning och bibliometrisk analys som underlag,
  • Extern granskning med utlåtande: självvärdering, enkätundersökning och bibliometrisk analys som underlag.

- Vi besöker alla som vill att vi ska komma och särskilt viktiga fora som prefektmöten, dekanmöten, akademiska senaten med mera. Vi har ordnat två kvalitetsrådsseminarier hittills -  ett på svenska och ett på engelska, och dessa har varit välbesökta, säger Camilla Maandi.

- Vi satsar ganska mycket på att åka ut och informera, då det finns många funderingar kring projektet och eftersom utvärderingen har nytt fokus, även om den går under samma namn som tidigare.