– Vi vill skapa en studio där lärare kan få tekniskt och pedagogiskt stöd inför, under och efter en inspelning eller en livestream. Även intendenturer ska kunna använda denna studio som modell om de vill bygga en eller flera studior vid sitt campus, säger Mats Cullhed, pedagogisk utvecklare vid enheten för universitetspedagogik.

Den nya studion kommer att inrättas i Blåsenhus och innehålla utrustning som till exempel dokumentkamera, interaktiv skärm till datorn, green screen, glasboard att skriva på och samtidigt kunna se in i kameran, med mera.

– Studion kommer att erbjuda en flexibel miljö för olika typer av aktiviteter, med hög kvalitet på både ljud och bild.

Nya sätt att mötas

Universitetets alla verksamheter behöver ett utökat stöd för både inspelningar och direktsändning av föreläsningar, såväl som Zoom-möten och poddar, och Covid-19-pandemin har ytterligare satt detta behov i fokus.

– Vi förändrar vårt beteende och drar nytta av dessa nya sätt att mötas, föreläsa och hålla konferenser. Många arbetssätt som har tagit form under pandemin kommer att leva kvar framöver.

Det finns ännu inget fastställt datum när studion kommer att invigas, men under hösten drar arbetet med att iordningställa den aktuella lokalen i Blåsenhus igång på allvar.