Efter nomineringstiden utgång hade det inkommit 95 nomineringar fördelade på 60 personer.

Nu har gruppen som utser ”övriga anställda”, beslutat vilka av dessa nominerade som ska ingå i Universitetskollegiet: fyra ledamöter från universitetsförvaltningen, två ledamöter från respektive vetenskapsområde samt en ledamot från universitetsbiblioteket, samt suppleanter för alla dessa.

Se hela listan på vilka som ingår i Universitetskollegiet.