Nomineringen öppnar den 11 september och stänger den 28 oktober.
Våra universitet och högskolor i Sverige är rika kunskapsbanker i form av intellektuellt kapital, forskningsresultat och potentiella innovationer. Inte minst finns många talanger som är attraktiva för nationella och internationella företag. En kunskap som kan bli till ökad nytta utanför akademin. Långsiktiga samarbeten mellan forskare och företag är ett sätt att omsätta kunskap på, och den typen av samarbeten bygger på en ömsesidig kunskapsdelning. Företagens utmaningar kan väcka nya forskningsidéer hos den akademiska sidan. För forskare kan det vara att hitta nya vägar framåt att utveckla sin forskning på, i form av nya tillämpningsområden eller att praktiskt kunna implementera forskningsresultat i samarbete med ett företag. Det kan också handla om att få tillgång till resurser genom att samarbeta eller utbyta kunskap med andra forskare, företagens R&D eller hitta nya samtalspartners i utveckling av affärsidéer.

IVAs årliga 100-lista samlar aktuell och intressant forskning som kan ligga till grund för innovation i form av nya företag, produkter och tjänster, affärsutveckling eller annan form av nytta. Syftet med listan är att lyfta fram forskare och forskarteam som med sin forskning vill nå ökade kontakter med näringsliv och det omgivande samhället för att tillsammans kunna möta framtida utmaningar som vi står inför.
Den 18 mars 2020 är det återigen dags för ett urval av forskaren från akademin och beslutsfattare i näringsliv att sammanstråla på IVAs nationella mötesplats R2B Summit. Mötesplatsen är till för forskare och företag som vill hitta möjligheter till samverkan för allas gemensamma nytta och framgång. Med ditt stöd och genom din nominering tar vi stegen från kunskap till konkurrenskraft.

Nomineringen öppnar den 11 september och stänger den 28 oktober 2019.

Vem kan nominera?
Nomineringen är öppen för alla, vem som helst kan nominera forskning på temat hållbarhet. En forskare eller ett forskningsteam kan givetvis också nominera sig själva.

Hur och var nominerar jag?
Det som krävs är att den som nominerar anger kontaktuppgifter till den som äger och representerar forskningen. Här lämnar du också en enklare beskrivning av tänkt tillämpningsområde av forskningsresultatet, samt med vilken potential forskningen kan möta ett behov eller lösa ett problem. Den du nominerar ombeds därefter att själv beskriva sin forskning mer på djupet. Alla kan nominera obegränsat antal gånger och det går även bra att nominera forskning från IVAs tidigare 100-lista. Nominera gör du här från och med den 11 september.

Inom vilka forskningsområden/tillämpningar ska forskningen vara som nomineras?
Till IVAs 100-lista 2020 efterlyses forskning med bäring på hållbarhet, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som kan skapa ett värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling och vara tillämpbar inom: • Smart industri • Resurs- och energieffektivitet • Samhälle och välfärd • Infrastruktur • Smarta produkter och tjänster • Affärsmodeller och cirkulär ekonomi Tillämpningen vi söker ska vara inom något eller några konkreta områden, såsom: • Livsmedel • Life science • Textil och plast • Kapitalvaror i konsumentled • Mobilitet, gods- och persontransporter • Råvaror och material • Byggande och boende • Finanser • Ledarskap och organisering • Värderingsmodeller, riskvärdering, försäkring • Juridik, inklusive nya typer av avtal, strategisk användning av juridik som verktyg vid innovation, behov av moderniserade regelverk.

Mer information
Läs gärna mer på projektsidan för R2B och vår Q&A där vi besvarar vanligt förekommande frågor.

Kontakt
Malin Mohr, projektledare för Research2Business, mobil: 073-63593 50, epost: malin.mohr@iva.se