Vetenskapsrådet har beslutat att stärka den grundläggande virusforskningen med 100 miljoner kronor under åren 2020–2024. Målet är att bygga upp en ökad kunskapsbas och att säkra kompetensförsörjning av framtidens forskningsledare.

Utlysningarna är öppna 10 juni – 25 augusti.