Jonas Oldgren är föreståndare för Uppsala Clinical Research Center (UCR), professor i koagulationsforskning och överläkare i kardiologi vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Som huvudsekreterare för klinisk forskning blir han vetenskapligt ansvarig för myndighetens arbete inom klinisk forskning.

– Jag är stolt och tacksam för förtroendet från Vetenskapsrådet. Mitt mål är att bidra till en positiv utveckling av klinisk forskning och kliniska studier i Sverige och jag ser fram emot det nya spännande uppdraget, säger Jonas.

Ett krav är att huvudsekreterare är anställd på ett lärosäte. Förenat med tjänsten förväntas Jonas Oldgren fortsätta som klinisk forskare för att ha en gedigen förankring inom området.

– Jag kommer att ha kvar min tjänst som klinisk professor vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset och kommer fullfölja pågående samarbeten och även i fortsättningen driva kliniska forskningsprojekt vid UCR och institutionen för medicinska vetenskaper, säger Jonas och fortsätter:

– Jag har haft förmånen att samverka med forskare inom många olika specialiteter från olika forskningscenter, från industrin och från myndigheter både i Sverige och internationellt. Jag hoppas att min erfarenhet av klinisk forskning, ledning och samverkan kan vara till nytta i min nya roll.

Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci, fyller i:

– Det är mycket glädjande att Jonas har fått ett så prestigefyllt uppdrag vid VR. Han är en ytterst kompetent företrädare för vårt vetenskapsområde och vår breda samverkan både nationellt och internationellt, där han har ett stort kontaktnät. Att Jonas tillträder tjänsten är också en fjäder i hatten för Uppsala universitet och jag är övertygad om att den kliniska forskningen i Sverige kommer att utvecklas väl med honom i den nya positionen som huvudsekreterare.

Jonas Oldgrens uppdrag som föreståndare på UCR avslutas i samband med att han tillträder den nya tjänsten som huvudsekreterare den 16 mars 2022.

– Min förhoppning är att jag under de kommande åren aktivt kan bidra till kunskapsbaserade strategier för en positiv utveckling av klinisk forskning och kliniska studier i Sverige. Den kliniska forskningen måste bli en naturlig verksamhet integrerad i hälso- och sjukvården och då krävs tydliga incitament och ökad samverkan mellan berörda aktörer för att nå framgång som långsiktigt syftar till bättre hälsa, avslutar Jonas Oldgren.