Johan Tysk är vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap fram till 30 juni 2023. Parallellt med det uppdraget har han också varit ordförande i styrgruppen för universitetets 550-årsjubileum.

Rektor har nu beslutat att utse Johan Tysk till rektorsråd för externa relationer på heltid från den 1 juli 2023 till och med den 31 december 2027.

Huvuduppdraget som rektorsråd för externa relationer blir att som ordförande för styrgruppen för 550-årsjubileet ansvara för förberedelserna inklusive fundraising inför universitetets jubileumsår 2027.