Deklarationen har överlämnats till den svenska ministern för högre forskning och utbildning.

Läs hela deklarationen och ta del av filmen där vicerektor Eugene Cloete, Stellenbosch universitet, och rektor Eva Åkesson, Uppsala universitet, ger sina synpunkter kring samarbetet.