Forskningspropositionen innehåller flera stora satsningar, men också exempel på ökad styrning av lärosätena. Bland annat ska alla lärosäten ha egna profilområden. Vad betyder innehållet i propositionen för Uppsala universitet?

Rektorsseminariet om forskningspropositionen

Medverkande: Daniel Gillberg, planeringsdirektör UU,
Shirin Ahlbäck Öberg, professor statsvetenskap UU samt Universitetskollegiet,
Ulla Achrén, ledamot i konsistoriet och tidigare förvaltningsdirektör Åbo akademi,
Hans Ellegren, professor evolutionsbiologi UU och forskningspolitiskt ansvarig Kungl. Vetenskapsakademien,
Klas-Herman Lundgren, politisk sakkunnig utbildningsdepartementet.

Moderator: prorektor Coco Norén