Jenny Helin kommer att tillträda uppdraget i en tid när styrningen av Campus Gotland organiseras om. I år är det tio år sedan Campus Gotland blev en del av Uppsala universitet.

– Under de här åren har vi byggt en högkvalitativ verksamhet för Campus Gotland så utgångsläget är väldigt gott. Med våra fantastiska medarbetare och den nya organisationen på plats är det nu ett bra tillfälle att fortsätta stärka vår verksamhet. Jag kommer initialt att arbeta med att förtydliga våra styrkeområden, till exempel inom hållbar utveckling, men även arbeta vidare med vår tvärvetenskapliga forskning och utbildning genom samverkan mellan de institutioner som är verksamma på Campus Gotland. Vi befinner oss i en intressant utvecklingsfas, där kommer jag ha en sammanhållande roll och det är ett uppdrag som jag ser mycket fram emot, säger Jenny Helin.

Engagerad i hållbarhetsfrågor

Under de senaste tre åren har Jenny varit föreståndare för Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling, GRASS, beläget på Campus Gotland. Hållbarhetsfrågorna ligger henne varmt om hjärtat.

– Här bedrivs fem forskningsprogram utifrån centrala hållbarhetsutmaningar. Samtidigt är det viktigt att vi inte bara studerar hållbarhet utan också utforskar ett hållbart arbetssätt och här har forskarskolans internationella och tvärvetenskapliga miljö varit en bra arena, säger Jenny Helin.

Växte upp på Gotland

Jenny Helin kom till Uppsala universitet som postdoktor för tio år sedan. Hon studerade vid Stockholms universitet och disputerade vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping med en avhandling om dialog i organisationer. Jenny växte upp på Gotland i en tid när det inte fanns möjlighet till högre utbildning på ön.

– Det är kanske därför jag brinner så för forskning och utbildning på Gotland. Jag ser hur mycket vårt universitet bidrar till utvecklingen lokalt, men också att miljön på campus ger möjligheter till samarbeten över gränser inom universitetet. Det vill jag fortsätta att verka för, säger Jenny Helin.