På initiativ av rektor har projektet Hållbar framtid startats för att hitta nya skärningspunkter som ska vässa universitetets förmåga att samarbeta brett för att lösa akuta och långsiktiga samhällsutmaningar.

I ett första steg gör projektet en enkät för att inventera forskning och utbildning med relevans för hållbar utveckling. Enkäten vänder sig till lärare, forskare (inklusive postdocs) och doktorander.

Enkäten är öppen fram till den 26 augusti 2022.

Svara på enkäten.

För frågor, vänligen kontakta projektledaren Joëlle Rüegg.