För att underlätta arbetet för den personal som hanterar kurs- och studieadministration erbjuds flera introduktionstillfällen till de nya verktygen på cirka 1 timme som omfattar:
•    information om registrering, studentkonton samt information till reserver och villkorligt antagna
•    redigering av institutionernas information till studenter
•    institutionsmeddelanden till studenter

Introduktionen ges gemensamt av applikationsstöd vid universitetsgemensam IT tillsammans med studentavdelningen och kommunikationsavdelningen. Ingen anmälan krävs. Introduktionen sker via Zoom följande datum: 
•    2 juni kl. 10.00–11.00 - länk till mötet i zoom
•    4 juni kl. 13.00–14.00 - länk till mötet i zoom
•    7 juni kl. 10.00–11.00 - länk till mötet i zoom
•    9 juni kl. 10.00–11.00 - länk till mötet i zoom

I direkt anslutning till introduktionstillfällena kommer möjlighet till stöd att finnas via zoom. Möjlighet till stöd kommer även finnas på öppna verkstaden på onsdagar kl. 14-16. Användarstöd kommer också att svara på frågor via servicedesk@uu.se

Under hösten  kommer studentingången fortsatt att utvecklas. Målet är att ha en samlad ingång till all information och alla tjänster för studenter. Slutleverans är beräknad till december 2021.